Wiemy, że czasami mała pomoc może zrobić wielką różnicę.

Fundacja SOS stara się na różne sposoby pomagać swoim zwolennikom w rozwiązywaniu problemów oraz udzielać informacji o życiu i pracy w Holandii.

„Nie możemy zmienić świata ale możemy zmieć świat jednej osoby.”
„Nie możemy zmienić świata ale możemy zmieć świat jednej osoby.”

Rozmawiamy i słuchamy.

Za pośrednictwem tej strony możesz wypełnić formularz z opisem problemu lub prośbą o pomoc. Ktoś z Fundacji SOS skontaktuje się z Tobą w bardzo krótkim czasie. Wspólnie omówimy rozwiązanie oparte na tych informacjach. Oczywiście formularz zgłoszeniowy można również wykorzystać w przypadku pytań lub innych informacji.

Regularne spotkania

Fundacja SOS będzie regularnie, co najmniej raz w miesiącu, organizować spotkania na ważne tematy, które mogą dotyczyć życia, pracy, bankowości i innych spraw społecznych, o których w praktyce widzimy wiele doniesień lub są w inny sposób potrzebne. Bezpośrednie relacje są dla nas bardzo ważne.

Niektóre problemy będą miały charakter strukturalny i będą również wymagały rozwiązania na dużą skalę. W tym celu będziemy pracować na zasadzie projektu, integralnie z innymi partnerami (rządowymi). Te projekty można znaleźć na naszej stronie. Będziemy śledzić postępy w tej sprawie.

Jednym z takich projektów jest chęć działania Fundacji SOS jako swego rodzaju związku zawodowego w filarze „Praca” na rzecz migrantów zarobkowych z krajów EŚW. Ostatecznie oznacza to również, że Fundacja SOS chce odgrywać rolę w obwodzie konsultacyjnym umów dotyczących warunków zatrudnienia i okoliczności w różnych sektorach.

90%

Minimum 90% funduszy jest przekazywana na cele interesu publicznego

Transparentne finanse

Zdecydowana większość pozyskanych środków, składek i darowizn zostanie przeznaczona na działania i projekty, które służą co najmniej w 90% interesowi publicznemu – przeczytaj cel Fundacji SOS. Koszty administracyjne, koszty biurowe i tym podobne zostaną ograniczone do minimum.

Dyrektorzy i wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia. Poniesione wydatki są zwracane, a wszelkie inne wysiłki zarówno dyrektorów, jak i wolontariuszy będą prawdziwą pracą wolontariuszy. Skarbnik publikuje roczne sprawozdania finansowe za pośrednictwem tej witryny oraz prowadzi i publikuje zestawienie wydatków przez cały rok. Fundacja SOS zachowuje pełną przejrzystość co do swoich dochodów i wydatków.

Żaden dyrektor nie ma kontroli nad funduszami Stichting SOS. Wydatki muszą zostać zatwierdzone większością głosów przez zarząd.

Nasz biznesplan można zobaczyć tutaj (niderlandzki).