Fundacja Samen Onze Solidariteit

Fundacja Samen Onze Solidariteit (SOS) ma na celu oferowanie pomocy migrantom (zarobkowym) z krajów Europy Środkowej i Wschodniej UE (kraje Europy Środkowo-Wschodniej) w dziedzinie pracy, mieszkalnictwa i spraw socjalnych w Holandii. Pomoc tę należy rozumieć w najszerszym tego słowa znaczeniu.

Ze względu na swobodny przepływ osób i usług w Europie Wschodniej ponad 225 000 mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej mieszka i pracuje w Holandii. W rzeczywistości liczba ta jest zaniżona, nawet o setki tysięcy wyższa. Ponad 60% z tych osób jest pochodzenia polskiego, a dane statystyczne Holandii pokazują, że jest to obecnie ponad 176 000 zarejestrowanych polskich migrantów zarobkowych.

Tam, gdzie mieszkają razem duże grupy migrantów zarobkowych z innego systemu prawnego i kultury, często dochodzi do nieporozumień i nieporozumień między różnymi grupami. Ponadto czynnik ekonomiczny odgrywa rolę w formach wyzysku i oszustw. To jest powód, dla którego Fundacja SOS chce ciężko pracować, aby stanąć w obronie tej grupy docelowej w skuteczny, bezpośredni, ale sprawiedliwy sposób.

Problemy społeczne mogą być również przyczyną starć i drobnych problemów. Pytania dotyczące różnych przepisów prawnych w kraju takim jak Holandia, ale także bardziej osobiste problemy można zadać w Stichting SOS. Fundacja SOS wraz ze swoją siecią wolontariuszy będzie samodzielnie starać się znaleźć rozwiązanie w każdy możliwy sposób. Jeśli to ostatecznie zawiedzie, w naszej sieci mamy możliwość skorzystania z wszelkiego rodzaju pomocy prawnej.

Początki

Fundacja Samen Onze Samenwerking powstała z inicjatywy Prezes Moniki Brinkman Maczki. Pracuje jako fryzjerka od ponad 20 lat, z czego około 14 lat w Holandii. Doświadczyła, że ​​wielu rodaków przychodziło do niej z problemami, które zazwyczaj umiała rozwiązać lub z pytaniami, na które mogła odpowiedzieć. Monika postanowiła nadać temu profesjonalną kontynuację, powołując w lipcu 2020 r. Fundację Samen Onze Solidariteit. Były polityk, policjant, a także mąż Moniki pełni funkcję sekretarza fundacji. Jos de Vries na co dzień jest księgowym i pełni funkcję skarbnika.

Pomoc oferowana przez Fundację SOS jest pragmatyczna i szybka. Znajduje to również odzwierciedlenie w naszym logo. Dłoń symbolizuje automatyczną pomoc tonącemu. Serce na dłoni obrazuje pasję z jaką Fundacja SOS pomaga ludziom.