Stichting Samen Onze Solidariteit

Stichting Samen Onze Solidariteit (SOS) heeft als doel, hulp te bieden aan (arbeids) migranten uit Midden- en Oost-Europese landen van de EU (MOE-landen), op het gebied van werk, wonen en sociaal-maatschappelijk in Nederland. Deze hulp dient in de breedste zin des woord opgevat te worden.

Vanwege het vrije verkeer van personen en diensten binnen de EU, wonen en werken er ruim 225.000 MOE landers in Nederland. Feitelijk is dit aantal naar schatting zelfs honderdduizenden hoger. Ruim 60% van dit aantal zijn van Poolse origine en uit cijfers van het CBS blijkt dit nu ruim 176.000 geregistreerde Poolse arbeidsmigranten te zijn.

Daar waar grote groepen arbeidsmigranten vanuit een ander rechtssysteem en andere cultuur samen leven, ontstaan vaak fricties en misverstanden tussen verschillende groepen. Daarnaast speelt een economische factor een rol bij vormen van uitbuiting en oplichting. Dit is de reden dat Stichting SOS zich hard wil gaan maken op een efficiënte, directe maar eerlijke wijze voor deze doelgroep op te komen. Maar ook problemen op sociaal-maatschappelijk vlak kunnen oorzaak zijn van fricties en kleine problemen. Vragen over de verschillende juridische regelingen in een land als Nederland, maar ook meer persoonlijke problemen kunnen bij Stichting SOS aangekaart worden. Stichting SOS zal zich samen met haar vrijwilligersnetwerk, op alle mogelijke manieren zelfstandig proberen tot een oplossing te komen. Indien dit uiteindelijk niet lukt hebben wij in ons netwerk de mogelijkheden van allerlei juridische bijstand.

Het begin

Het initiatief voor het starten van Stichting Samen Onze Solidariteit (SOS) komt van Voorzitter Monika Brinkman Maczka. Zij is al meer dan 20 jaar werkzaam als kapster, waarvan ongeveer 14 jaar in Nederland. Zij heeft ervaren dat veel landgenoten bij haar kwamen met problemen of vragen, die zij meestal wel kon oplossen of beantwoorden. Deze positie als jarenlange vraagbaak en oplossen van problemen heeft Monika besloten hier een professioneel vervolg aan te geven, door de oprichting van Stichting Samen Onze Solidariteit in juli 2020. Het bestuur bij de oprichting is aangevuld met Hero Brinkman, oud politicus, politieman en tevens de man van Monika en met Jos de Vries. Hij is in het dagelijks leven boekhouder en vervult de functie van penningmeester.

De hulp die Stichting SOS biedt is pragmatisch en snel. Dit kenmerkt zich ook in ons logo. De hand symboliseert de hand die een drenkeling automatisch naar boven brengt op het moment dat hij of zij aan het verdrinken is. Het hart in de hand symboliseert de hartstocht die Stichting SOS heeft om mensen te helpen.

Heb je een vraag?