We weten dat iets kleins een heel groot verschil kan maken.

Stichting SOS probeert op verschillende manieren haar achterban te helpen bij problemen en voorlichting te verschaffen over het leven en werken in Nederland.

„We kunnen de wereld niet veranderen maar we kunnen wel de wereld veranderen van een persoon.”
„We kunnen de wereld niet veranderen maar we kunnen wel de wereld veranderen van een persoon”

We praten en we luisteren.

Via deze website kunt u ons een meldingsformulier toezenden waarin uw gegevens gevraagd, alsmede een beknopte omschrijving van het probleem of de hulpvraag. Iemand van Stichting SOS zal binnen zeer korte tijd, contact met u opnemen. Aan de hand van deze informatie zullen we gezamenlijk een oplossing bespreken. Uiteraard kan het meldingsformulier ook gebruikt worden voor vragen of andere informatie.

Regular meetings

Stichting SOS zal regelmatig, in ieder geval maandelijks, bijeenkomsten organiseren, over belangrijke onderwerpen die kunnen gaan over, wonen, werken, bankzaken en andere sociaal-maatschappelijke onderwerpen, waarvan wij in de praktijk zien dat daar veel meldingen over komen, of anderszins behoefte aan is. De directe band met onze achterban is zeer belangrijk voor ons.

Sommige problemen zullen een structureel karakter hebben en dienen ook op grote schaal te worden aangepakt. Hiervoor zullen wij projectmatig, integraal met andere (overheids) partners, te werk gaan. Deze projecten zijn op onze site te vinden. De voortgang en vorderingen zullen wij hierop bijhouden.

Een van deze projecten is de wens van Stichting SOS om als een soort vakbond te fungeren in de pijler Arbeid voor de arbeidsmigrant uit de MOE landen. Dat betekent uiteindelijk ook dat Stichting SOS een rol wenst in het overlegcircuit voor de akkoorden aangaande arbeidsvoorwaarden en omstandigheden binnen de diverse sectoren.

Tevens zal Stichting SOS wekelijks een Live Facebook uitzending verzorgen die antwoord geeft op diverse vragen die spelen bij het leven in Nederland. Dit kan gaan over ondernemen in Nederland, belastingen of bijvoorbeeld verzekeringen. Ook kan de achterban zelf onderwerpen aangeven die zij graag behandeld zien.

90%

A minimum of 90% of funds are allocated to a public interest purpose

Transparante financiën

De verkregen fondsen, bijdragen en donaties zullen in overgrote meerderheid worden besteed aan activiteiten en projecten die voor minimaal 90% het algemeen belang, lees de doelstelling van Stichting SOS, dienen. Bestuurskosten, kantoorkosten en dergelijke zullen minimaal worden gehouden.

Bestuurders en vrijwilligers worden niet bezoldigd. Gemaakte onkosten zullen worden vergoed en alle andere inzet zal van zowel bestuurders als van vrijwilligers bestaan uit echt vrijwilligerswerk. De penningmeester zal jaarlijks een financieel verslag openbaar maken via de site en gedurende het jaar een overzicht van uitgaven bijhouden en openbaar maken. Stichting SOS zal compleet transparant zijn over haar inkomsten en uitgaven.

Geen enkele bestuurder heeft zeggenschap over de gelden van Stichting SOS. Uitgaven moeten zijn geaccordeerd in meerderheid binnen het bestuur.

Ons beleidsplan is hier te zien.