W dniach 16 – 23 sierpnia b.r. w Lublinie odbyła się pierwsza edycja Programu Stypendialnego pt. „Młodzi Ambasadorzy Polskości” zorganizowanego przez Instytut im. gen. Władysława Andersa. Stypendium miało na celu wyróżnienie młodych Polaków będących mieszkańcami państw Europy Zachodniej i aktywnie uczestniczących w życiu swoich lokalnych społeczności. Przez tydzień Lublin gościł Polaków mieszkających na co dzień w Belgii, Hiszpanii, Holandii i we Włoszech. Stypendyści reprezentowali takie organizacje polonijne jak Dom Polski w Brukseli, Polonia to MY!, Fundacja SOS Samen Onze Solidariteit oraz Stowarzyszenie Paczka dla Bohatera. W ramach programu uczestnicy spędzili na Lubelszczyźnie 8 aktywnych dni oraz wzięli udział w profesjonalnych szkoleniach menadżerskich, podczas których:

  • zapoznali się z podstawami zarządzania organizacją społeczną oraz zespołem projektowym;

  • odbyli warsztaty z wystąpień publicznych i autoprezentacji;

  • poznali podstawy fundraisingu, czyli sposobów na pozyskiwanie funduszy na działalność społeczną;

  • poszerzyli swoją wiedzę na temat marketingu i budowania marki;

  • odbyli szkolenie z prowadzenia negocjacji;

  • poznali sposoby na rozpoznanie dezinformacji dzięki warsztatom z fact-checkingu.

Program Stypendialny Młodzi Ambasadorzy Polskości to nie tylko szkolenia! Uczestnicy projektu odbyli szereg wizyt w lubelskich instytucjach publicznych oraz odwiedzili Zamość, gdzie w murach Akademii Zamojskiej miała miejsce dyskusja na temat kondycji polskich środowisk w państwach Europy Zachodniej. Rozmowa była pierwszym etapem do opracowania strategii rozwoju młodzieżowych, zachodnioeuropejskich organizacji polonijnych zatytułowanej „Młodzi Ambasadorzy Polskosci 2040”.

Celem programu było nawiązanie współpracy pomiędzy działaczami organizacji polonijnych, kompleksowe przeszkolenie młodych liderów z kompetencji menadżerskich oraz opracowanie wspomnianej wyżej strategii. Wyniesione z programu wnioski, jak i cała strategia, zostaną opublikowana w tegorocznym numerze czasopisma Instytutu Andersa – „Polonia Inter Gentes”.

Organizatorzy zdradzili, że odczuwają ogromną radość z dużego zainteresowania programem oraz niezwykle pozytywnym odbiorem inicjatywy wśród samych uczestników. Mają oni ogromną nadzieję, że realizacja projektu przyniesie pozytywne i wartościowe rezultaty, które przełożą się na prężne funkcjonowanie młodzieżowych organizacji polonijnych. Doświadczenie zdobyte podczas pobytu w Lublinie, młodzi Polacy mogą wykorzystać przede wszystkim w miejscu swojego zamieszkania tak, aby aktywizować lokalną polską społeczność oraz więź łączącą Polonię z Macierzą. 

Partnerem Programu Stypendialnego „Młodzi Ambasadorzy Polskości” był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie. Projekt został dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polacy i Polonia za granicą 2022”.